เพลงโรงเรียน
เพลงอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
     อนุบาลวัดป่าเลไลยก์              เราพร้อมใจในการศึกษา
ยึดมั่นสร้างสรรค์พัฒนา              การศึกษาก้าวหน้าไกล
     อนุบาลวัดป่าเลไลยก์              แก้ไขปรับปรุงมุ่งมั่น
เริ่มเรียนพากเพียรเขียนอ่าน      ปลูกฝังในด้านสติปัญญา
     อนุบาลวัดป่าเลไลยก์              ร่าเริงแจ่มใสฉลาดเก่งกล้า
น้ำเงินชมพูคล้องคู่กันมา              ประหนึ่งว่าคือสายสัมพันธ์
     อนุบาลวัดป่าเลไลยก์               แม้ยามไกลใจยังมั่น
หลวงพ่อโตกราบไหว้ทุกวัน          ดวงจิตผูกพันธ์มั่นคงเอย