ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสพป.สพ.1
31 กรกฎาคม 2563 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร
ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยม คณะศึกษานิเทศก์จากสำนัำงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะศึกษานิเทศก์
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในการนิเทศก์ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชืั้อไวรัสโคโรน่า 2019 
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563,14:20   อ่าน 174 ครั้ง