ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับมอบเจลฯ จากนายกบุญชู จันทร์สุวรรณ
6  ตุลาคม  2563  นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วย  นายภูษิต  รุ่งโรจน์ชัยพรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  คุณศิริณี  วัธนินทร ประธาน  อสม. และสมาชิก อสม. มอบเจลล้างมือและอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID 19)  ให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์  โดยมีนางสาวอารีย์  บัญญัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์  คณะครูและนักเรียน  รับมอบ
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,13:23   อ่าน 35 ครั้ง