ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครูผู้ และคณะสภานักเรียนนำความรู้สู่ห้องเรียนในเรื่องการจัดการขยะ และได้ดำเนินการจัดตะกร้าแยกขยะรีไซเคิลในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพิเศษต่าง ๆ เพื่อสร้างนิสัย
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2566,23:24   อ่าน 68 ครั้ง