ภาพกิจกรรม
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระ (ขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๔) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2566,23:29   อ่าน 68 ครั้ง