ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ระดัมกลุ่มโรงเรียนศรีสุวรรณภูมิ ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนสุพรรณภูมิ (อ่าน 5) 26 พ.ย. 65
ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประเมินผลงานทางวิชาการให้แก่ นางสาวอรุณ เรือนรอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ (อ่าน 7) 26 พ.ย. 65
ประชุมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลปี พ.ศ. ๒๕๖๕ “การสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Manangment) และการจัดกระบวนการเรียนรู้สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent S (อ่าน 4) 26 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนดำเนินจัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญวันพระ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียน (อ่าน 5) 26 พ.ย. 65
กิจกรรม “เสาธง ๕ นาที” และได้ชี้แจงเกี่ยวกับการปิดเรียนในวันพฤหัสบดีเนื่องจากการจัดแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม นอกจากนี้ยังได้นัดแนะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปแข่งขัน ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ เพื่อสร (อ่าน 3) 26 พ.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๗๐ ในระดับกลุ่มโรงเรียนศรีสุวรรณภูมิ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ (อ่าน 2) 26 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ 1 แต่ละห้อง (อ่าน 2) 26 พ.ย. 65
ตรวจเยี่ยมนักเรียน ชั้น ป.3 วิชาคณิตศาสตร์ในการท่องจำสูตรคูณให้คล่องแคล่ว (อ่าน 21) 18 พ.ย. 65
ประชุมกลุ่มโรงเรียนศรีสุวรรณภูมิ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 25) 16 พ.ย. 65
กิจกรรมทำบุญวันพระ (อ่าน 16) 16 พ.ย. 65
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 19) 16 พ.ย. 65
สอบธรรมศึกษา (อ่าน 17) 16 พ.ย. 65
บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เปฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม “โอวัลติน สมาร์ท” ให้กับนักเรียนเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการ (อ่าน 9) 16 พ.ย. 65
ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) ในโอกาสร่วมแสดงยินดีกับคุณครูจรัสศรี นามเสนาะย้ายมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลกย์ (อ่าน 6) 16 พ.ย. 65
กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิตสวดมนต์วันศุกร์ (อ่าน 23) 12 พ.ย. 65
ประชุมกลุ่มโรงเรียนศรีสุวรรณภูมิ (อ่าน 23) 11 พ.ย. 65
สอนธรรมศึกษา (อ่าน 22) 11 พ.ย. 65
มอบทุนการศึกษา (อ่าน 22) 09 พ.ย. 65
กิจกรรมให้นักเรียนทำกระทง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยและรณรงค์ให้นักเรียนใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม (อ่าน 21) 09 พ.ย. 65
ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันพระและเนื่องในวันเพ็ญเดือนสิบสอง (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดื (อ่าน 18) 09 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เข้ากราบนมัสการขอพร พระธรรมพุทธิมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร (อ่าน 25) 07 พ.ย. 65
เปิดกองลูกเสือโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ (อ่าน 26) 04 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เข้านิเทศ ตรวจเยี่ยมห้องเรียนเพื่อเป็นกำลังใจและให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ แนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะครู (อ่าน 30) 04 พ.ย. 65
ขอขอบคุณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริการ (อ่าน 24) 04 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ นายยรรยง อรรถีโภค เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 (อ่าน 27) 04 พ.ย. 65
กิจกรรมพบปะนักเรียน แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 33) 02 พ.ย. 65
ร่วมด้วยช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 24) 02 พ.ย. 65
โรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว (อ่าน 28) 02 พ.ย. 65
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ได้พบปะ พูดคุยกับนักเรียนพร้อมกับแนะนำครูผู้ช่วยคนใหม่ (อ่าน 28) 01 พ.ย. 65
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะเพื่อครู (อ่าน 37) 31 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า (อ่าน 24) 31 ต.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม (อ่าน 23) 28 ต.ค. 65
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 46) 28 ต.ค. 65
ร่วมต้อนรับ ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ (อ่าน 87) 06 ต.ค. 65
งานมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ (อ่าน 84) 04 ต.ค. 65
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา (อ่าน 74) 04 ต.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 78) 25 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ เดือนสิงหาคม (อ่าน 77) 25 ก.ย. 65
โครงการ สร้างวินัย ปลูกจิตสำนึก เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ (อ่าน 74) 25 ก.ย. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 62) 25 ก.ย. 65
ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน (อ่าน 60) 25 ก.ย. 65
คัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียน (อ่าน 44) 25 ก.ย. 65
แห่เทียนพรรษา (อ่าน 43) 25 ก.ย. 65
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 50) 25 ก.ย. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 46) 25 ก.ย. 65
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ (อ่าน 47) 25 ก.ย. 65
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมการลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 56) 25 ก.ย. 65
คณะศึกษานิเทศก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ (อ่าน 46) 25 ก.ย. 65
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง (อ่าน 3551) 18 พ.ค. 64
ปฏิทินจำหน่ายและรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 3596) 16 พ.ค. 64