ภาพกิจกรรม
รับรางวัลเกียรติบัตรจากจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางศรีอัมพร ประทุมนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทประชาชนทั่วไป และเด็กหญิงจิราพร แตงทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ประเภทนักเรียนนักศึกษา จากนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอเก็บเหน่อ หัวข้อ "ของดีบ้านฉันสุพรรณบุรี" ตามโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2564,20:42   อ่าน 246 ครั้ง